Aktuellt & Händelsekalender

Våren 2021

Kom med och träna på musikteori, stämmor och röstvård.
Vi övar torsdagar ca kl. 18.30-20 på Zoom-mötesplattformen.
Anmälningar och mer information av dirigent martina.lindberg@brev.fi .


Program våren 2021:
To 11.3 Stämövningar, sång, teori & diskussion
Lö 13.3 FSD årsmöte
To 18.3 Damkörens årsmöte, sång, teori & diskussion (OBS! kl.18.00)
To 25.3 Röstvård med Frank Berger
To 1.4 Skärtorsdag, ingen övning
To 8.4 Röstvård med Frank Berger
To 15.4 Stämövningar, sång, teori & diskussion
To 22.4 Röstvård med Frank Berger
To 29.4 Stämövning, sång, teori & diskussion

Programmet för maj månad är ännu öppet.
Välkommen med på torsdagar kl.18.30.
Inga förkunskaper behövs.

Kören övar tillsvidare på distans.

På kommande under år 2021 & 2022

♫  Lö 22.5.2021    Konsert tillsammans med Pargas manskör i Pargas.
♫  Hösten 2021 – våren 2022    Gemensam konsert med Turun Naislaulajat i Pargas och Åbo.
♫  Juni 2022     Kören deltar i FSSMFs stora sångfest Festival 21 i Helsingfors.

Kören förbehåller sig rätten till förändringar samt följer de råd och bestämmelser som gäller under Covid-19-pandemin.

 

Tidigare händelser och evenemang

Våren 2019: PD goes körtävling @Gdansk

Kören deltog 8-11.3 i Gdansk Choirfestival i Polen och tävlade för första gången i körens historia i körsång. Det var en stolt och nöjd dirigent som tog emot ett bronsdiplom för körens insats! Paula skrev ner tankarna från tävlingen i en kolumn i Pargas kungörelser och Resonans 1/2019.

Festskrift: PD 50 år 2018

Köp ditt eget exemplar av vår pinfärska historik på bokhandeln Booklet i Pargas eller av en körmedlem. Historiken stod färdig i början av år 2019.

Vi har alltid något på gång!

Pargas damkör är en aktiv kör med många järn i elden. Vi uppträder med egna konserter och sjunger tillsammans med andra körer. I Pargaskörernas adventskonsert deltar vi varje år, liksom också i församlingens konsert för Gemensamt Ansvar-insamlingen. Oftast uppträder vi i Pargas med omnejd, men under årens lopp har vi också hunnit med många körresor både i hemlandet och utomlands. Vi har varit engagerade att sjunga på många olika typer av tillställningar, allt från bröllop till krogshow. De regionala och riksomfattande sångfesterna finns alltid med på vårt program, senast var det i juni 2017 på den åboländska sångfesten. 2018, då kören fyllde 50 år firade vi med med olika typer av konserter och evenemang.

 

Närproducerade webbsidor & tjänster
Codeberry Finland