Körens målsättning

Kören strävar till att ha en mångsidig repertoar som tilltalar såväl sångare och publik som kritiker. Vi har ambitioner att göra ett gott musikaliskt arbete, men också att trivas och ha roligt tillsammans. Vi är stolta över att sjunga i damkör!

Vårt motto är Kunnande, Kvalitet, Kamratskap och Kurage!

Pargas Damkör januari 2018

 

Kören – Stämfördelning

Pargas Damkör är indelat i första sopran, andra sopran, första alt samt andra alt. Nedan kan ni se hela körens sammansättning samt medlemmar.

Bilden tagen i augusti 2016

Sopran 1

Terhi Anttila, Anne Enkvist, Dagrun af Heurlin, Lena Nordström, Petra Galkin, Pyttan Wahlström, Sari Nordlin, Tessa Jakobsson

Bilden tagen i augusti 2016

Sopran 2

Annika Stålfors, Barbro Nikinmaa, Brita-Stina Jungar, Christel Åberg, Bodil Ljungqvist, Dorrit Mattsson, Kerstin Mustelin, Paula Gratschev

Bilden tagen i augusti 2016

Alt 1

Anna Öhman, Anna-Brita Puranen, Carina Tamminen, Maj Björk, Maria Blomqvist, Nina Mickelson, Piia Helenius, Runa-Lisa Bergström, Marianne Karlsson

Bilden tagen i augusti 2016

Alt 2

Annemo Palmroos-Broos, Diana Toivola, Gunilla Stenfors, Titti Edfelt, Lena Olsson, Liisa Jungar, Astrid Hellström

Musiknämnd

Dirigent Martina Lindberg
Petra Galkin
Dorrit Mattsson
Maj Björk
Lena Olsson

Bilder tagna 2012

2016

Bilder tagna 2018

Närproducerade webbsidor & tjänster
Codeberry Finland