Dirigent och övningar

Martina Lindberg leder Pargas Damkör sedan hösten 2017. Hon sitter med i dirigentkollegiet inom Finlands Svenska Damkörsförbund och har ett förflutet i den Väst-Nyländska Kammarkören. Martina har tidigare sjungit i körens egna led, i Alt 2 och har också fungerat som körens vicedirigent.

Körens tidigare dirigenter Agneta Fagerlund, Ann-Marie Taulio, Kati Mäkelä, Hanna Kronqvist, Robert Helin, Marina Pettersson och Anna Johnson har alla satt sin prägel i körens repertoar och utveckling. Också under Martina Lindbergs ledning jobbar kören mycket med tonbildning och nyanser.

Pargas damkör jobbar mycket tonbildning, tonträffning och sångteknik. Varje övning inleds med olika övningar och i samband med de körläger som ordnas varje termin avsätter vi mycket tid på att lära oss sjunga. Vi strävar till en enhetlig och vacker körklang och att kunna anpassa rösterna och sångtekniken till de krav som repertoaren ställer. Kören övar i Församlingshemmets övre sal i Pargas, torsdagar kl. 18.30–21.00. Sjung dig in i kören!

Närproducerade webbsidor & tjänster
Codeberry Finland