Dirigent och övningar

Körens tidigare dirigenter Agneta Fagerlund, Ann-Marie Taulio, Kati Mäkelä, Hanna Kronqvist, Robert Helin, Marina Pettersson och Anna Johnson har alla satt sin prägel i körens repertoar och utveckling. Också under Martina Lindbergs ledning jobbar kören mycket med tonbildning och nyanser. Martina Lindberg leder Pargas Damkör sedan hösten 2017. Martina har sjungit i kören under några år och dessutom fungerat som körens vicedirigent de senaste åren.   Martina har sjungit med i den Väst-Nyländska Kammarkören och sitter med i dirigentkollegiet inom Finlands Svenska Damkörsförbund. Pargas damkör jobbar mycket tonbildning, tonträffning och sångteknik. Varje övning inleds med olika övningar och i samband med de körläger som ordnas varje termin avsätter vi mycket tid på att lära oss sjunga. Vi strävar till en enhetlig och vacker körklang och att kunna anpassa rösterna och sångtekniken till de krav som repertoaren ställer. Kören övar i Församlingshemmets övre sal i Pargas, torsdagar kl. 18.30–21.00. Sjung dig in i kören!

Närproducerade webbsidor & tjänster
Codeberry Finland