Sjungande damer sedan 1930-talet

I slutet av 1930-talet fick Pargas sin första damkör, Lotta-kören, som efter krigen bytte namn till Lilla kören. Den upphörde i slutet av 1950-talet och därefter var Pargas utan damkör fram till 1968, då Pargas Marthaförening beslöt att grunda en damkör i föreningens regi. Körens första ordförande var Marianne Forss och dirigentskapet sköttes av Kurt Mecklin. Sitt första framträdande hade kören 27.10.1968 då den uppträdde vid Åbolands Marthadistrikts förbundsmöte i Pargas. Första advent uppträdde damkören på Kommunalhemmet, vilket blev en tradition som levde kvar långt in på 1970-talet. Vid det första årets slut hade kören 25 sångare. Sitt nuvarande namn fick kören år 1972. Den första kördräkten skaffades 1977 och en egen fana togs i bruk 1978 i samband med körens 10-årsjubileum. År 1979 blev PD en Arbiskör (i dag KOMBI) och sedan 1981 har vi varit en registrerad förening.

Mycket har hänt under årens lopp

Under de gångna femtio åren har kören hunnit med mycket. Det har varit givande samarbete med andra körer, körresor både i hemlandet och utomlands, körläger med inspirerande utbildare och givande social samvaro. Höjdpunkterna har varit konserterna, ibland en per år, ibland flera. Repertoaren har varierat och konserternas format har anpassats till den. Högtidliga kyrkokonserter har varvats med kaffekonserter och uppsluppna middagstillställningar där kören har uppträtt och publiken sjungit med i sitsvisorna. Ibland har vi turnérat med vår konsertrepertoar, vi har uppträtt tillsammans med andra körer och orkestrar och tagit emot besök från andra orter.

Skivinspelning, tv och radio

I mars 1987 gav damkören ut en LP-skiva som fick namnet Dagbrott – Nattro. Namnet har anknytningen till sånger på skivan, men det är också en åsnebrygga till det lokala kalkföretagets stora dagbrott i Pargas. Skivan gavs nämligen som gåva åt alla inbjudna gäster på den avgående VD:ns Sakari T. Lehtos avskedsfest. I december 1984 deltog vi i MTV:s önskeprogram Toivotaan, toivotaan. Samma år bandades några sånger för Åboradion. År 1992 var vi med i FST:s program Sjung och le och 1998 besökte FST Pargas med programmet Skepp o skoj, där vi fick vara med och ha roligt. Damkören har samarbetat med lokala förmågor, som Tom ”Riddo” Ridberg, som arrangerat sånger för kören 1993, till körens 25 års jubileum. John Rosas arrangerade sviten Fem visor för Pargas Damkör 1983.

Resor i Finland och Europa

Pargas Damkör är medlem i Finlands Svenska Damkörsförbund, Åbolands Sång- och Musikförbund samt Finlands Svenska Sång- och Musikförbund och har flitigt deltagit i deras resor, sångfester och andra gemensamma tillställningar. Damkörsförbundets resor har gått bl.a. till Wien, Island, Tallinn, Prag, Äkäslompolo och Nyslott. I egen regi har vi bl.a. åkt på vänortsbesök till Haninge, besökt Fredrikstads Mandsangerforening i Norge, turnérat i Nyland och besökt de åländska damkörerna. Nu senast, mars 2019 åkte vi till Gdansk för att ta del av Gdansk Choir festival, med både tävlingsmoment och del i gemensam konsert.

Körens dirigenter:

Kurt Mecklin 1968 – 1975 Anne-Marie (Carlsson) Taulio, 1975 – 1977, 1998 – vt 2004 Agneta Fagerlund, 1977 – 1988 Curt Åkerblom vikarie 1986 – Harry Dahlström, vt 1989 Lisa Söderblom, ht 1989 – vt 1990 Ann-Katrine Lindfelt (i dag Mäkelä-Niemi) ht 1990 – 1998 Hanna Kronqvist ht 2004 – vt 2009 Robert Helin ht 2009 – vt 2010 Marina Pettersson ht 2010 – vt 2012 Anna Johnsson ht 2012- vt 2017 Martina Lindberg ht 2017- Besök dirigentens sida.

Körens ordförande:

Marianne Forss 1968 – 1983, Maj-Britt Jansén 1983 – 1997, Dorrit Mattsson 1997 – 2007, Gunilla Sandelin, 2007 – 2009, Annika Gustafsson 2009 – 2012, Tessa Jakobsson 2012 – 2018, Gunilla Stenfors 2019 – Styrelsens sida kan du besöka här.

Hedersmedlemmar

Paul Jansson 1983 John Rosas 1983 Curt Åkerblom 1988

Agneta Fagerlund 1993

Hedersmedlemmar, både nya och lite äldre. Bilden tagen 14.2 2008, då vi firade körens 40 års jubileum med en nostalgiträff på Manegen

Marianne Forss 2008 Kurt Mecklin 2008 Anne-Marie Taulio 2008 Ann-Katrine Mäkelä-Niemi 2008 Lisa Söderblom 2008 Maj-Britt Jansen 2008 (postumt)

Gunilla Sandelin 2018 Gunnel Fjäder 2018 Hanna Kronqvist 2018

Körens webbsidor och visuella brand förnyades 2017 av Codeberry Finland (som numera associerat med Droppe—markandsplatsen för industriella produkter).

Närproducerade webbsidor & tjänster
Codeberry Finland