Pargas Damkör r.f., Artikel 13

Pargas Damkör r.f. upprätthåller ett medlemsregister eftersom föreningslagen kräver att  föreningar har medlemsregister. Bokföringslagen säger att verifikatsuppgifter sparas i sex år. Efter att ett medlemskap upphört förvarar vi medlemsuppgifterna för medlemmarna fortsättningsvis för kulturella och historiska ändamål i körens arkiv. Medlemsregistret förvaras hos körens sekreterare samt körens kassör.

Pargas Damkör r.f. är personuppgiftsansvarig när det gäller medlemsregister som används för drivandet av verksamheten. I sitt medlemsregister samlar Pargas Damkör r.f. in personuppgifter i enlighet med föreningslagen och bokföringslagen samt uppgifter som är av kulturellt och historiskt värde för Pargas Damkör r.f.

I registret noteras följande uppgifter:

  • Namn
  • Födelsedag
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Förtroendeposter
  • Stämfördelning
  • Hedersomnämnanden
  • Betalning av medlemsavgift

Uppgifter samlas från den registrerade själv. Från banken får vi betalningsuppgifter. Pargas Damkör ger inte ut medlemmarnas personuppgifter för marknadsföringssyfte och endast medlemmarna i körens styrelse har tillgång till medlemsregistret.

Vi använder personuppgifter från medlemsregistret för informationsutskick, uppvaktningar, fakturering av medlemsavgifter och andra deltagaravgifter, för meddelande till förbunden Åbolands Sång- och Musikförbund r.f., Finlands Svenska Damkörförbund r.f. samt Finlands Svenska Sång- och Musikförbund r.f. samt till Medborgarinstitutet Kombi, som Pargas Damkör r.f. fungerar under.

Kören finns också med i sociala media och publicerar med kortisternas medgivande bilder på hemsidorna www.pargasdamkor.fi, på sina sidor i Facebook samt Instagram.

Koristens rättigheter

Medlemmen har rätt till att få ut de uppgifter som finns om henne i medlemsregistret. Uppgifterna kan fås skriftligen per e-post eller brevledes inom rimlig tid genom att kontakta en styrelsemedlem. Medlemmen har rätt till att korrigera sina uppgifter genom att vara i kontakt med körens sekreterare. En körmedlem har också rätt till att neka att få sina bilder publicerade på sociala media, genom att fylla i ett formulär.

En medlem som inte längre vill ha sina uppgifter i medlemsregistret kan vara i kontakt med körens sekreterare. En medlem har också rätt att få sina uppgifter raderade med begränsning av bokföringslagen, som nämnts ovan.

En person vars uppgifter finns i medlemsregistret har rätt att klaga på hanteringen av sina uppgifter i Pargas Damkör r.f. genom att skicka en klagan till Dataskyddsombudsmannen, www.tietosuoja.fi .

Närproducerade webbsidor & tjänster
Codeberry Finland